Priser

Personbil:
   
1 körlektion , 80min        970 kr 
Stora Bil Teori      2250 kr 
Lilla   Bil Teori         670 kr 
Handledarutbildning Vardag/deltagare     450 kr
Helgdag/deltagare     500 kr
Risk del 1 BIL  Vardagar     600 kr
  Helgdag     650 kr
     
Paketpriser Personbil:
   
  3 körlektioner med Teoripaket     5070 kr
  6 körlektioner med Teoripaket     7830 kr
10 körlektioner med Teoripaket   11100 kr
15 körlektioner med Teoripaket 15350 kr
20 körlektioner med Teoripaket   19400 kr
     
  3 körlektioner      2820 kr
  6 körlektioner     5580 kr
10 körlektioner     9100 kr
15 körlektioner   13350 kr
20 körlektioner   17400 kr
     
Personbil med Släp och B96:
   
1 körlektion, 80 min      1075 kr
Stora BE/B96 Teori     2250 kr
Lilla   BE/B96 Teori        870 kr
     
Traktor:
   
Stora Traktor Teori     2250 kr
Lilla   Traktor Teori       870 kr
     
Datatester via internett.
10st    200 kr
20st    300 kr
Obegrönsat antal    700 kr
Enksild teori.
80 min    800 kr
Körlektioner vardagar efter kl. 18.00 samt helger           + 200 kr/80 min
   
I Stora Teoripaketet ingår 12 timar teorikurs, studie material samt obegränsat antal  datatest Internet.
     
I Lilla Teoripaket ingår Körkortsboken, bok för resp. behörighet samt 20 Datatest Internet.
     
Paketpriser gäller vid förskottsbetalning. Giltighetstid: Körpaket 1 år, Teori/data 6 mån.
 
BG 5008-0555

STR´s praxis för avbokning, återbetalning och reklamationspolicy tillämpas.

Information hittar du på www.str.se